Cara Meletakkan Kelebihan kepada Pekerja

Published at: 2016-05-18 16:44
Last updated: 2016-05-18 16:51
post view count: 1096

Pergi  ke HRMS > Staffs > Staff Benefits > Add


Masukkan maklumat, kemudian tekan butang create.


Back

Add Comment