Bagaimana Cara Membuat Pergerakan Pekerja?

Published at: 2016-04-21 11:11
Last updated: 2016-12-30 00:06
post view count: 1152

Pengurusan Pergerakan Pekerja

Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai pergerakan pekerja anda. Pekerja anda boleh merekodkan pergerakan mereka dalam OfficeCentral.

Mengapa?

Dengan menggunakan modul ini, anda boleh memantau pergerakan pekerja anda. Ini akan memudahkan anda untuk memantauperkara-perkara yang dilakukan oleh pekerja anda ketika mereka keluar dari pejabat. Modul ini juga boleh disambungkan dengan module “Claims” dalam “Finance”.

Akses Modul

  1. Pergi ke bahagian “Movement” dan klik pada “All Movements”.

  2. Tujuannya adalah untuk melihat setiap pergerakan yang dibuat oleh pekerja-pekerja di syarikat anda.

                                            Gambar 5.21 : Untuk tambah pergerakan di dalam syarikat

 

Keterangan:

A

Tekan butang ini untuk melihat Pergerakan “movement” yang telah dibuat.

B

Tekan butang ini untuk mengubah pergerakan yang dibuat.

C

Tekan  butang ini sekiranya anda ingin memuat turun pergerakan tersebut.

D

Tekan butang ini jika anda ingin memadam pergerakan tersebut.

 

3. Jika anda ingin menambah apa-apa pergerakan didalam syarikat. Tekan butang “Add”.

4. Isikan semua maklumat yang diperlukan.

                                              Gambar 5.22: Isikan maklumat berkaitan pergerakan

Keterangan:

A

Sila pilih jenis pergerakan yang berkaitan.

B

Sila nyatakan tujuan pergerakan itu.

C

Sila masukkan tarikh bermula pergerakan tersebut.

D

Sila masukkan tarikh tamat pergerakan tersebut.

 
  1. Contoh :

Name : Mohamad Khairulnaqib

Movement type : Company purpose

Purpose : Meeting with client

Start date : 12 Feb, 2014 10:00

End date : 12 Feb, 2014 14:00


5.Apabila telah selesai, tekan “Save” di bahagian kanan atas.

rekod untuk staff

Klik “Movements” seterusnya “Record for Staff” untuk merekodkan pergerakan staff.

C:\Users\AV16\Desktop\oc0.PNG

 

 

A

Tekan butang staff untuk memilih staff yang membuat pergerakan.

B

Tekan butang movement type untuk memilih jenis pergerakan yang dilakukan.

C

Masukkan jenis pergerakan yang dilakukan secara terperinci pada purpose.

D

Masukkan masa dan tarikh pergerakan yang dilakukan.

E

Masukkan maklumat tambahan pergerakan di ruangan ini.

   


Back

Add Comment