Bagaimana Cara Menetapkan Maklumat Kedatangan Pekerja?

Published at: 2016-04-21 11:09
Last updated: 2016-04-21 14:41
post view count: 1571

Maklumat Kedatangan Pekerja

Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai maklumat kehadiran pekerja. Dalam modul ini, anda boleh merekodkan masa masuk dan keluar pekerja-pekerja anda. Maklumat dari modul ini boleh digunapakai semasa pengiraan gaji nanti sekiranya diperlukan.

Akses Modul

  1. Pergi ke bahagian “Attendance” dan klik pada “Daily”.

  2. Tujuannya adalah untuk merekod kedatangan pekerja-pekerja didalam syarikat.

  3. Anda boleh mengisi maklumat yang berkaitan mengenai kehadiran pekerja tersebut.

                                 Gambar 5.20 Rekod kedatangan pekerja

  1. Apabila telah selesai, anda boleh klik pada butang“Update Attendance Record” pada bahagian atas kanan.Back

Add Comment