Bagaimana anda boleh melihat senarai permohonan cuti?

Published at: 2016-04-21 11:05
Last updated: 2016-04-21 14:41
post view count: 1057

Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai permohonan cuti. Tujuannya adalah untuk melihat kesemua cuti yang telah dihantar oleh pekerja.

1. Akses Module HRMS, seterusnya, pergi kepada “Leaves” dan “All Leaves Application”.Back

Add Comment