Siapa yang boleh meluluskan kursus?

Published at: 2016-04-21 10:51
Last updated: 2016-04-21 14:43
post view count: 195

Hanya supervisor dan admin sahaja boleh meluluskan segala permohonan kursus.
  1. [Untuk Approver] Sila ke menu HRMS -> COURSE ->  Approve Course Applications untuk menyemak dan meluluskan kursus.
  2. [Untuk Supervisor] Sila ke menu HRMS -> COURSE ->  Your Supervisees -> View Course Applications untuk menyemak dan meluluskan permohonan dari staf anda.
        


Back

Add Comment