Bagaimana pekerja anda boleh merekodkan pergerakan mereka dalam OfficeCentral?

Published at: 2016-04-21 10:46
Last updated: 2016-12-30 00:26
post view count: 224

  1. Akses Human Resources Management (HRMS), pergi ke bahagian “Movement” dan klik pada “Record Movements”.
  2. Isikan kesemua maklumat yang diperlukanKeterangan:
 
Movement Type  Sila pilih jenis pergerakan yang berkaitan.
Purpose   Sila nyatakan tujuan pergerakan itu.
Movement Start Date Time  Sila masukkan tarikh bermula pergerakan tersebut.
Movement End Date Time  Sila masukkan tarikh tamat pergerakan tersebut.
 
Contoh :

Name                          : Mohamad Khairulnaqib
Movement type           : Company purpose
Purpose                      : Meeting with client
Start date                    : 12 Feb, 2014 10:00
End date                     : 12 Feb, 2014 14:00

3. Apabila telah selesai, tekan “Save” di bahagian kanan atas.Back

Add Comment