Bagaimana Cara Memasukkan Penghutang dan Pemiutang?

Published at: 2016-04-01 09:55
Last updated: 2016-12-30 00:40
post view count: 382

PENGHUTANG

Untuk mengeluarkan invois anda perlu membuat akaun Debtor terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Revenue-> Debtors-> Add New

C:\Users\User_2\Desktop.PNG

C:\Users\User_2\Desktop.PNG

Anda perlu memilih jenis akaun sama ada pelanggan, supplier, competitor, distributor atau partner. Seterusnya, anda perlu memasukkan maklumat mereka. Akhir sekali, anda perlu menekan Chart of Account pada bahagian bawah Choose Header Chart of Account dan pilih debtors.

 

PEMIUTANG

Untuk memasukkan data penerimaan invois, anda perlu membuat acount creditors terlebih dahulu. Sila ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Expenses-> Creditors-> Add New

C:\Users\User_2\Desktop.PNG

C:\Users\User_2\Desktop.PNG

Anda perlu memilih jenis akaun sama ada pelanggan, supplier, competitor, distributor atau partner. Seterusnya, anda perlu memasukkan maklumat mereka. Akhir sekali, anda perlu menekan Chart of Account pada bahagian bawah Choose Header Chart of Account dan pilih creditors.


Back

Add Comment