Bagaimana menambah pergerakan (Movement)?

Published at: 2015-10-23 16:02
Last updated: 2015-10-26 17:37
post view count: 214

  •    Jika ingin menambah pergerakan baru sila tekan butang (+).
  •   Sila penuhkan maklumat yang diperlukan iaitu tarikh mula dan tamat serta maklumat tambahan iaitu nama, email dan alamat pengguna.
 
  • Di sini, anda dapat melihat senarai pergerakan yang terlibat. 

 


Back

Add Comment