Bagaimana menambah kenalan sebagai "lead"?

Published at: 2015-10-23 15:50
Last updated: 2015-10-26 17:37
post view count: 617

         
  • (+) : Sila tekan butang ini untuk menambah “lead”. 
  • Anda juga boleh melihat senarai “lead” yang sedia ada
                                      
 
  • Untuk menambah “lead” anda boleh memilih beberapa opsyen seperti disebelah. Jika “lead” itu anda kenal melalui acara-acara rasmi, sila tekan “event”. 

                                   
  • Sila penuhkan maklumat yang diperlukan.
  • Jika “lead” itu mempunyai kad perniagaan, anda boleh mengambil gambar kad dengan menggunakan fungsi kamera yang sedia ada. 
                                   
  • Tekan butang ini untuk mengedit data yang sudah sedia ada.
  •  Selepas menambah “lead”, anda boleh melihat senarai “lead” seperti diatas.
  • Anda juga boleh mengedit maklumat dengan menekan butang “edit”.  
                                 
  


Back

Add Comment