Bagaimana menambah kaunter dalam modul Point of Sales?

Published at: 2015-10-22 15:16
Last updated: 2015-10-23 11:46
post view count: 241

  • Anda boleh tambah kaunter dengan menekan butang “ADD”

 
 Start Selling   Tekan butang ini dan anda akan dipautkan ke proses jualbeli.
 Edit   Tekan butang ini sekiranya ingin mengedit data. Perlu diingatkan bahawa anda hanya boleh mengedit  nama kaunter sahaja.
 Delete   Tekan butang ini untuk memadam data.


                                                        
  • Name : Sila masukkan nama kaunter yang ingin anda tambah

 


Back

Add Comment