Bagaimana anda menambah stok ataupun produk dalam modul Point of Sales?

Published at: 2015-10-22 14:58
Last updated: 2015-10-23 11:46
post view count: 266

Untuk bahagian “Stockroom”, anda akan dipautkan ke bahagian CRM samada untuk menambah produk ataupun inventori yang terlibat. 

                                                                

Jika anda klik “Products”, anda akan dipautkan terus ke CRM untuk menambah produk yang terlibat. Anda tidak perlu ke bahagian CRM untuk menambah stok ataupun produk. Di POS, telah terdapat pautan ke CRM dan ia memudahkan anda. 


 


Back

Add Comment