Apakah penggunaan 'Office" di dalam modul Point of Sales (POS)?

Published at: 2015-10-22 12:56
Last updated: 2015-10-26 17:37
post view count: 247

Di submodul "Office" dalam modul "Point of Sales", anda boleh melakukan beberapa transaksi samada untuk menambah kaunter, buat transaksi, paparkan resit ataupun melihat laporan. 


Keterangan:
 
 Counters   Anda boleh tambah kaunter.
 PointOfSales   Untuk bahagian ini, anda boleh buat transaksi jualbeli.
 Pricebook  Klik di bahagian ini, anda akan dibawa ke pautan CRM untuk menambah stok ataupun produk.
 Dashboard  Anda dapat melihat transaksi inventori yang terlibat.
 Reports   Anda dapat melihat laporan dan boleh memilih opsyen yang terlibat.
 Receipts  Klik disini untuk menjana, muat turun resit di bahagian CRM.

                                  
  • Untuk bahagian ini, anda boleh melihat dan memuat turun invois cukai (tax invoice) yang terlibat.


Back

Add Comment