Bagaimana anda melakukan proses jualbelidalam modul Point of Sales?

Published at: 2015-10-22 12:44
Last updated: 2016-12-29 23:58
post view count: 246Keterangan:
 
 Check  Stock  Sila klik butang ini untuk menyemak stok yang sedia ada.
 To  Sila nyatakan kepada siapa urusan pembelian ini.
 List  View  Klik butang ini untuk melihat dalam bentuk senarai (list view).
 Grid  View  Klik butang ini jika anda ingin melihat senarai dalam bentuk grid.
 All  Categories   Anda boleh memilih jenis stok atau produk dengan memasukkan nama produk di bahagian ini.
 Headquaters   Butang ini membolehkan anda menetapkan kaunter dan lokasi yang terlibat.
 Payment  Option  Sila nyatakan jenis pembayaranyang dibuat.
 Payment  Amount  Sila nyatakan jumlah yang dibayar.
 Balance  Sistem akan menjana baki amaun selepas anda masukkan jumlah amaun
 Checkout Tekan butang ini untuk muat turun resit, cetak resit ataupun email resit.

   

Anda boleh pilih mana-mana opsyen diatasBack

Add Comment