Bagaimana menjana laporan aliran tunai (Cash Flow Report)?

Published at: 2015-10-22 09:25
Last updated: 2016-12-30 01:07
post view count: 374

Dalam submodul Reports, anda boleh menjana laporan aliran tunai (cash flow) untuk
  • Overall (gabungan semua lokasi) and
  • Individual (satu lokasi sahaja).
  • Admin for location hanya boleh melihat laporan bagi lokasinya sahaja­. Apabila anda klik pada menu Cash Flow dalam submodul Reports, skrin berikut akan terpapar:

 
  1. Masukkan Start Date dan juga End Date.
  2. Pilih akaun yang diingini.
  3. Klik butang Search untuk menjana laporan.
  4. Klik pada butang Microsoft Excel untuk mengeksport fail laporan tersebut dan memuat turun dalam format Microsoft Excel.

 


Back

Add Comment