Bagaimana hendak edit role pengguna dalam HRMS?

Published at: 2015-10-21 12:49
Last updated: 2016-12-30 00:27
post view count: 332

Pengguna boleh mengikut langkah-langkah seperti yang di bawah:
  1. Pergi ke Menu HRMS > Staffs > tekan butang List of Staffs > 
  2. Cari nama staf yang berkenaan dan tekan butang edit di kolum "action".
  3. Pada ruangan disebelah kiri, pengguna dikehendaki menekan butang "Roles".
  4. Pengguna perlu membuang tanda tick sekiranya staf tersebut tidak boleh akses modul yang ada.
  5. Setelah membuang tanda tick, sila tekan butang "update roles".
Nota: Pengguna tidak dapat menetapkan 'roles' untuk diri sendiri. Back

Add Comment