Bagaimana anda boleh merekod terima invois (Receive Invoice)?

Published at: 2015-10-21 12:19
Last updated: 2016-12-30 00:51
post view count: 553

Apabila anda membuat pembelian untuk syarikat anda atau menerima bekalan, anda akan menerima invois daripada pembekal anda.

Kemasukan data dalam Received Invoice adalah perlu demi memastikan Input Tax yang dibayar akan direkodkan dengan tepat, terutamanya bagi tujuan menuntut kembali Input Tax Credit (ITC).

Akaun yang diperlukan: Inventory / Cost of Goods Sold / Overhead (Debit) and Creditor (Credit)

Untuk memasukkan data penerimaan invois, sila ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Sila ke menu Expenses -> Received Invoices -> Add New. Anda akan ditunjukkan paparan seperti berikut:


2. Sila pilih supplier / biller dan masukkan data yang diperlukan.

3. Ruangan wajib diisi: : Receive From (Creditor Account), Invoice Number, Date Received, Date Due, Subject

4. Ruang tidak wajib diisi: Address, Import Document No

5. Apabila selesai memasukkan data, klik butang Save pada bahagian atas, kanan laman tersebut. Paparan yang kelihatan serupa akan ditunjukkan tetapi apabila anda scroll ke bawah, anda akan melihat ruangan baru iaitu Transaction Details yang mengandungi pemilihan akaun Debit dan juga Credit.6.    Sila pastikan Account yang dipilih ialah akaun yang tepat bagi tujuan Debit dan juga Credit.

7.    Sekiranya ada perubahan yang dibuat, anda harus klik butang Save sekali lagi.

8.    Pergi kepada menu “Approve Transaction” untuk meluluskan transaksi tersebut. Hal ini kerana hanya transaksi yang diluluskan akan muncul dalam laporan perakaunan nanti.

NOTA:

Opening Balance Invoice: Select this if you are entering invoice data BEFORE opening balance date.

 


Back

Add Comment