Bagaimana merekodkan traksaksi pengeluaran invois(issue Invoice)?

Published at: 2015-10-21 12:01
Last updated: 2016-12-30 00:43
post view count: 527

Dalam modul Accounting OfficeCentral, transaksi-transaksi perakaunan perlu direkodkan untuk menjamin ketepatan data, terutamanya untuk bahagian Reports nanti.

Pengeluaran invois (Issue Invoice) dilaksanakan apabila syarikat perlu menjana invois untuk diberikan kepada pelanggan. Pengguna OfficeCentral boleh menjana invois dengan dua cara iaitu
  1. Menjana terus invois melalui modul Accounting. Pilihan ini membolehkan data perakaunan dimasukkan secara terus untuk transaksi yang dibuat.
  2. Menjana invois melalui modul CRM dan mengimport masuk ke dalam modul Accounting. Jika anda mempunyai staf yang hanya membuat billing sahaja dan bukan Accounting, sila gunakan pilihan ini.
Akaun-akaun yang diperlukan: Debtor (Debit) dan Revenue (Credit)

Untuk mengeluarkan invois, sila ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Sila ke menu Revenue -> Issue Invoices -> Add New.


2. Sila pilih Customer (pelanggan) dan masukkan data-data yang diperlukan.

3. Ruangan wajib: Issue To (Customer: Debtor Account), Invoice Number, Date Issued, Date Due, Subject

4. Ruangan tidak wajib: Address, GST Reg No, Contact Person

5. Apabila selesai memasukkan data, klik pada butang Save di bahagian atas kanan skrin. Paparan yang kelihatan serupa akan ditunjukkan tetapi apabila anda scroll ke bawah, anda akan melihat ruangan baru iaitu Transaction Details yang mengandungi pemilihan akaun Debit dan juga Credit.



6. Sila pastikan Account yang dipilih ialah akaun yang tepat bagi tujuan Debit dan juga Credit.

7. Sekiranya ada perubahan yang dibuat, anda harus klik butang Save sekali lagi.

8. Pergi kepada menu “Approve Transaction” untuk meluluskan transaksi tersebut. Hal ini kerana hanya transaksi yang diluluskan akan muncul dalam laporan perakaunan nanti.

Nota:

Opening Balance Invoice: Select this if you are entering invoice data BEFORE opening balance date.

Untuk melihat senarai invois yang telah dikeluarkan, sila pergi kepada menu Revenue -> Issued Invoice -> View List.

Debit Notes dan juga Credit Notes harus dicatat daripada invois tersebut. Oleh itu, untuk mencatat Debit Notes dan juga Credit Notes, anda harus ke menu Revenue -> Issued Invoice -> View List.
 
 


Back

Add Comment