Mengapakah pengiraan EPF dan Socso berlainan jika dikira menggunakan kalkulator?

Published at: 2015-10-19 13:03
Last updated: 2016-04-25 11:49
post view count: 13041

Untuk makluman pengguna, pengiraan EPF dan Socso adalah mengikut jadual yang telah dibekalkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan PERKESO. Jadual pengiraan tersebut mengikut tangga gaji pekerja. Pengguna boleh merujuk kepada "Jadual EPF" dan "Jadual Caruman SOCSO" yang diberikan di bawah ini.

JADUAL CARUMAN SOCSO


Back

Add Comment