Bagaimana hendak merekod Credit Note?

Published at: 2015-10-16 10:00
Last updated: 2015-10-19 16:11
post view count: 220

Terdapat dua credit note untuk di rekod iaitu received credit note dan issue credit note.
  1. Received Credit Note
​Untuk merekod received credit note, pengguna perlu ke Menu Accounting > Expenses > Received Invoices > Tekan View list. Di column action terdapat butang receive credit note. Pengguna dikehendaki menekan butang tersebut dan isi maklumat yang berkaitan. Seterusnya sila tekan SAVE.

Pengguna boleh merujuk kepada gambar di bawah sebagai rujukan.
    ​​2.  Issue Credit Note

Untuk merekod issue credit note, pengguna perlu ke Menu Accounting > Revenue > Issued Invoices > Tekan View list. Di column action terdapat butang issue credit note. Pengguna dikehendaki menekan butang tersebut dan isi maklumat yang berkaitan. Seterusnya sila tekan SAVE.

Pengguna boleh merujuk kepada gambar di bawah sebagai rujukan.Back

Add Comment