Apakah langkah-langkah untuk proses GST?

Published at: 2015-10-15 17:29
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 373

Langkah-langkah untuk proses GST adalah seperti berikut:
  1. Sila ke Menu Accounting > GST reports > tekan GST 03
  2. Pastikan taxable period anda betul. Jika betul, anda boleh tekan butang proses.
  3. Sila tunggu sehingga laporan GST anda dikeluarkan. Anda dikehendaki menyemak jumlah cukai output dan cukai input.
  4. Sekiranya betul, bolehlah menekan butang finalize.


Back

Add Comment