Apa yang perlu dilakukan sekiranya Account dalam CRM berganda?

Published at: 2015-10-15 16:59
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 256

Jika terdapat Account yang berganda di dalam CRM, pengguna boleh menggunakan fungsi merge. Sebagai contoh akaun Seri Mutia Sdn Bhd mempunyai dua akaun.  Untuk merge Account, pengguna boleh mengikut langkah-langkah seperti yang berikut:
  1. Pergi ke Menu CRM > Contact book > Accounts > Tekan Merge
  2. Pengguna dikehendaki memillih akaun yang untuk digabungkan. 
  3. Setelah itu, pengguna dikehendaki menekan butang merge.


Back

Add Comment