Bagaimana tambah kategori daftar harga (Pricebook Categories)?

Published at: 2015-10-15 16:16
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 220

Akses modul Customer Relationship Management "CRM"
  1. Pergi ke bahagian “Settings”
  2. Untuk melakukan ini, sila klik pada Settings dan pilih “Pricebook Categories”. Anda akan dapat melihat senarai kategori daftar harga seperti di bawah


Keterangan:
 
 Add  Tekan butang ini untuk tambahkan kategori yang baru.
 Edit   Tekan butang ini untuk mengemaskini data tersebut.
 Delete   Tekan butang ini untuk memadamkan data ini. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa data  tersebut hanya boleh dipadamkan sekiranya masih belum digunakan lagi. Sekiranya ia telah digunakan,  ia tidak boleh dipadamkan.

Seterusnya, apabila anda  klik Add New(A) untuk membuat kategori pricebook baru. Anda akan melihat paparan berikut:
  1. Anda boleh menentukan Name dan Description kategori yang baru
                                         
                                                                    Maklumat Pricebook Category

Keterangan:
 
 Name   Masukkan nama kategori tersebut.
 Description   Masukkan maklumat berkenaan kategori tersebut.

 


Back

Add Comment