Adakah cukai output berada di bahagian debit atau kredit?

Published at: 2015-10-15 15:38
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 224

Untuk makluman pengguna, cukai output adalah cukai yang dikenakan kepada pelanggan. Jadi, cukai output seharusnya berada pada bahagian kredit. Manakala cukai input adalah cukai yang di caj sekiranya membeli barangan daripada pembekal. Cukai input seharusnya berada pada bahagian debit.


Back

Add Comment