Kenapakah amaun bahagian debit dan kredit dalam Imbangan Duga (Trial Balance Sheet) tidak sama?

Published at: 2015-10-15 14:49
Last updated: 2016-04-01 10:03
post view count: 273

Terdapat beberapa sebab amaun bahagian debit dan kredit tidak sama.
  1. Pertama adalah, pengguna tidak masukkan Opening Balance. 
  2. Kedua ialah terdapat transaksi yang tersalah masuk dalam sistem. 
Oleh itu pengguna dikehendaki menyemak opening balance jika terdapat opening balance dan transaksi yang dimasukkan.


Back

Add Comment