Bolehkan kita memohon pendahuluan (Advanced) bagi pihak pekerja lain?

Published at: 2015-10-13 16:47
Last updated: 2015-10-19 16:14
post view count: 233

Ya. Anda juga boleh  membuat pendahuluan untuk staf lain dengan menggunakan fungsi “Submit for Staff” di submenu “Advances”.Back

Add Comment