Bagaimana kita menghantar advanced dalam OfficeCentral?

Published at: 2015-10-13 16:15
Last updated: 2016-12-30 01:27
post view count: 266

Setelah anda masuk ke modul Kewangan, tekan butang “Advances” untuk mengakses module Permohonan Pendahuluan. Seterusnya, anda boleh klik butang “ADD” seperti gambar dibawah.Setelah itu, isikan maklumat pendahuluan yang diperlukan. seperti gambar dibawah:
                                                                       
                                                                    Maklumat mengenai pendahuluan (advances)
 
  1. Masukkan nama pendahuluan yang ingin dibuat.
  2. Masukkan kenyataan yang berkaitan.
  3. Seterusnya klik butang “save”
Nota: anda wajib penuhi maklumat yang bertanda*

Setelah selesai klik "save", lampiran seperti di bawah akan terpapar: 


 
  1. Masukkan item pendahuluan yang ingin dibuat.
  2. Masukkan description yang berkaitan
  3. Masukkan amount yang berkaitan.
  4. Seterusnya klik butang “save”
Nota: anda wajib penuhi maklumat yang bertanda*Back

Add Comment