Bagaimana cara untuk masukkan Aset Tetap (Fixed Asset) dalam OfficeCentral?

Published at: 2015-10-13 15:09
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 276

  1. Perkara pertama yang perlu dibuat adalah pengguna dikehendaki masukkan nama aset tersebut dalam Chart of Account (COA) di bawah Aset Tetap (Fixed Asset). Pergi ke Menu Accounting >  Chart of Accounts > Chart of Accounts (Overall) > Fixed Asset. 
  2. Selepas masukkan nama aset, pengguna dikehendaki masukkan transaksi dalam Accounting > Expenses > Received Invoice (capital goods).​

Pengguna boleh merujuk gambar seperti di bawah sebagai rujukan:

Back

Add Comment