Bagaimana anda menambah tuntutan pekerja(claim)?

Published at: 2015-10-13 15:02
Last updated: 2016-12-30 01:21
post view count: 424

Setelah anda masuk ke modul Kewangan (FINANCE), tekan “Claims” untuk mengakses modul Tuntutan Pekerja.
Dalam modul ini, anda boleh melihat kesemua tuntutan yang telah dihantar oleh pekerja anda.Jika anda ingin menambahkan tuntutan, tekan butang “Add” di atas.

1. Gambar di bawah merupakan maklumat yang diperlukan mengenai tuntutan:


 
Staff:  Sila masukkan nama staf yang membuat tuntutan.
Type:  Masukkan jenis tuntutan.
Title:  Masukkan tajuk tuntutan.
Description: Masukkan kenyataan jika berkenaan.
Claim items: Masukkan item yang ingin di buat tuntutan. 
Advance (if applicable):  Masukkan pendahuluan (advance) jika ada
Movement (if applicable):  Masukkan pergerakan (movement) jika ada.
Project (if applicable): Masukkan project jika ada.


2. Setelah siap tekan butang “create” / "save".

*Untuk makluman anda, anda boleh memilih “Advance” yang berkaitan sekiranya tuntutan tersebut adalah untuk pendahuluan (advance) yang pernah diambil sebelum ini. Sekiranya tuntutan tersebut adalah berdasarkan pergerakan (movement) pekerja, anda boleh memilih movement yang berkaitan.  

Nota: Anda wajib penuhi ruang yang bertanda *

3. Setelah anda menekan butang "save"/"create", anda akan nampak kotak tambahan seperti gambar di bawah.
 

4. Sila tukar "status of approval" kepada "Approved". Perlu diingatkan, claim hendaklah di approve untuk tujuan membuat Payment Voucher.
5. Setelah selesai, sila tekan "Save". 
 

 


Back

Add Comment