Adakah OfficeCentral mempunyai modul kewangan?

Published at: 2015-10-13 14:42
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 361

OfficeCentral mempunyai modul kewangan untuk merekodkan data-data berkenaan dengan kewangan seperti claim dan pembayaran.  Pergi ke menu utama dan klik “Finance”. Anda boleh akses modul kewangan seperti berikut:

                                                                 
                                                                            Modul Kewangan (Finance)


Ini adalah sub menu untuk menu kewangan. Terdapat 5 modul iaitu Claim (tuntutan), Advances (pendahuluan), Payment Requisition (permintaan pembayaran), Payment Voucher (baucar bayaran),


Back

Add Comment