Bagaimana cara akses profil gaji?

Published at: 2015-10-13 12:22
Last updated: 2015-10-19 16:12
post view count: 246

Dalam OfficeCentral, setiap pekerja yang dibayar gaji perlu mempunyai profil gaji. Segala maklumat gaji seperti jumlah gaji pokok, nombor akaun bank, matawang gaji dan sebagainya direkodkan di dalam profil gaji ini.
  1. Untuk melihat senarai profil gaji, anda perlu pergi ke bahagian “Payroll Profiles” dan klik pada “View List”.
  2. Untuk melihat profil gaji mengikut perkerja, klik pada “Payroll Profile” pada nama pekerja tersebut.
Merujuk gambar di bawah:                Untuk masukkan maklumat gaji berkaitan pekerja. Tekan link “Payroll Profile” seperti yang ditandakan dengan nombor 1
                                                                untuk melihat maklumat profil gaji untuk staff tersebut.


 


Back

Add Comment