Pengguna sudah masukkan opening balance tetapi kenapa dalam kunci kira-kira (balance sheet) tidak keluar amaun opening balance?

Published at: 2015-10-13 10:33
Last updated: 2015-11-09 11:38
post view count: 271

Pengguna dikehendaki menekan butang proses semula (reprocess) pada halaman kunci kira-kira (balance sheet) setelah memasukkan amaun opening balance. Langkah-langkah nya adalah seperti yang berikut:
  1. Pergi ke menu Accounting > Reports > Balance Sheet.
  2. Sila klik butang "reprocess".


Back

Add Comment