Bagaimana untuk menambah matawang baru?

Published at: 2015-10-12 17:55
Last updated: 2015-11-20 16:28
post view count: 343

Untuk menambahkan matawang baru, sila ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Akses PAYROLL, pergi ke “Currencies” dan tekan “Add New”
  2. Tujuannya adalah untuk memasukkan jenis mata wang yang digunakan dalam syarikat untuk pembayaran gaji.3. Maklumat yang diperlukan
 
   Keterangan
 Name  Nama Matawang
 Short Code  Simbol Matawang

4. Apabila telah selesai, tekan butang Save” di bahagian kanan atas page. Matawang tersebut akan ditambahkan dalam senarai matawang (Currencies)
 


Back

Add Comment