Bagaimana melihat dan mengubahsuai data dalam tugasan pengguna (user assignments)?

Published at: 2015-10-08 15:30
Last updated: 2015-10-19 11:38
post view count: 191

Anda boleh melihat dan mengubahsuai maklumat data dengan menekan butang “Details” pada data yang hendak dilihat atau diubahsuai. Setelah selesai mengubahsuai maklumat, tekan butang “Save” di bahagian atas kanan halaman tersebut.** Untuk ‘update roles”, anda boleh mengemaskini maklumat staf jika berkenaan.
 


Back

Add Comment