Bagaimana cara menambah lokasi baru?

Published at: 2015-10-08 11:24
Last updated: 2015-11-23 12:40
post view count: 344

Di "GLOBAL SETTING", pergi ke “Settings” dan anda akan lihat isi kandungan di dalamnya seperti “Departments”, “Locations”, “Designations”, “Job Classifications”, “Public Holidays” dan “State Holidays”. Tekan “Locations”.

         

Keterangan: 
 
   1   Sila masukkan kod lokasi baru anda.
   2   Masukkan nama syarikat atau cawangan baru anda.
   3   Pilih negara syarikat anda beroperasi.
   4   Pilih  negeri syarikat anda beroperasi.
   5   Sila tanda hari cuti bagi syarikat.
   6   Masukkan kenyataan bagai syarikat itu.
   7   Bagi fungsi “parent”, sekiranya cawangan yang baru ditambah adalah sub kepada mana-mana      lokasi.
   8   Apabila telah selesai, tekan butang “Save” di bahagian kanan atas page.Back

Add Comment