Cara Meletakkan Kelebihan kepada Pekerja

Published at 2016-05-18 16:44
Pergi  ke HRMS > Staffs > Staff Benefits > Add


Masukkan maklumat, kemudian tekan butang create.


Back

Add Comment