Apakah fungsi maklumat kedatangan pekerja?

Published at 2016-04-21 10:41
Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai maklumat kehadiran pekerja. Dalam modul ini, anda boleh merekodkan masa masuk dan keluar pekerja-pekerja anda. Maklumat dari modul ini boleh diguna pakai semasa pengiraan gaji nanti sekiranya diperlukan.


Back

Add Comment