Bagaimana membuat tetapan awal menggunakan OfficeCentral di telefon pintar?

Published at 2015-10-22 17:45
                                             
  • Tanda di bahagian (_) sekiranya anda ingin menerima apa-apa sahaja pengumuman officecentral
  • Sila masukkan waktu mula dan tamat bekerja
                                       
  • Modul yang terlibat iaitu "Attendance", "Movement", "Meetings", "Leads", "Claim", "Leaves".


Back

Add Comment