Apa yang perlu dilakukan sekiranya Account dalam CRM berganda?

Published at 2015-10-15 16:59
Jika terdapat Account yang berganda di dalam CRM, pengguna boleh menggunakan fungsi merge. Sebagai contoh akaun Seri Mutia Sdn Bhd mempunyai dua akaun.  Untuk merge Account, pengguna boleh mengikut langkah-langkah seperti yang berikut:
  1. Pergi ke Menu CRM > Contact book > Accounts > Tekan Merge
  2. Pengguna dikehendaki memillih akaun yang untuk digabungkan. 
  3. Setelah itu, pengguna dikehendaki menekan butang merge.


Back

Add Comment