Apakah kategori daftar harga (Pricebook Categories)?

Published at 2015-10-15 16:04
Kategori Pricebook adalah kategori produk atau perkhidmatan yang anda tawarkan kepada pelanggan anda.  Anda perlu menetapkan kategori yang bersesuaian dengan syarikat anda untuk menjadikan penggunaan sistem lebih efektif dan bersesuaian dengan polisi syarikat.

   


Back

Add Comment