Bolehkan kita memohon pendahuluan (Advanced) bagi pihak pekerja lain?

Published at 2015-10-13 16:47
Ya. Anda juga boleh  membuat pendahuluan untuk staf lain dengan menggunakan fungsi “Submit for Staff” di submenu “Advances”.Back

Add Comment