Bagaimana meluluskan atau menolak permohanan pendahuluan?

Published at 2015-10-13 16:33
Akses modul Kewangan (FINANCE), pergi ke "Advance" seterusnya ke "Approve Advances". Pihak yang meluluskan boleh meluluskan sebarang pendahuluan yang dipohon oleh pekerja anda dengan pergi ke “Approve Advances”.


                                                                          Meluluskan atau menolak permohonan pendahuluan


Back

Add Comment