Bagaimana untuk menukar email syarikat?

Published at 2015-10-08 09:44
Untuk menukar email, pergi ke menu Global Settings dan tekan Account.
Dihalaman ini pengguna di kehendaki memasukkan email yang baru dah tekan tukar email (Change Email).
*Nota: Email yang diubah tidak akan mengubah Username pengguna untuk log masuk ke OfficeCentral.

Anda boleh merujuk gambar seperti di bawah:Back

Add Comment